HOẠT ĐỘNG & SUY TƯ

THA THỨ ĐỂ LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Những ngày này, tình hình diễn biến rất phức tạp, do dịch bệnh Corona, do biến đổi khí hậu và do nhiều biến cố gây bất ổn. Tình hình đó là u ám, là bi thảm.
 
 

ĐGM GB. Bùi Tuần


1/ Những ngày này, tình hình diễn biến rất phức tạp, do dịch bệnh Corona, do biến đổi khí hậu và do nhiều biến cố gây bất ổn.


Tình hình đó là u ám, là bi thảm.


Với đức tin, tôi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá.

 

2. Đột nhiên, tôi nghe thấy từ thập giá, Chúa Giêsu cầu xin với Đức Chúa Cha lời này: “Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ, vì họ lầm không biết.” (Lc 23,34)

 

3. Nghe lời đó rồi, tôi được Chúa soi dẫn cho biết; dấu chỉ quan trọng nhất của tình yêu thương của Chúa, chính là: tha thứ.


4. Tôi chợt nhìn lại đời mình, thì thấy đúng là một chuỗi dài được Chúa tha thứ.


5. Tối nào xét lại mình, tôi cũng thấy mình đã có nhiều lỗi lầm. Tôi sám hối và được Chúa tha thứ.


6. Sáng nào cũng vậy, khi dâng lễ và tham dự Thánh lễ, tôi đều coi việc đón nhận ơn Chúa tha thứ là việc hết sức quan trọng.


7. Dần dần, tôi gọi Chúa Giêsu là Đấng hay tha thứ. Đúng như Người đã nói xưa.


“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi.” (nghĩa là để họ được ơn tha thứ.)

 

8. Hằng ngày được đón nhận ơn tha thứ của Chúa, đó là một diễm phúc. Nhưng nếu ỷ lại ơn tha thứ đó, để cứ tiếp tục phạm tội, thì sẽ là đại họa do chính mình gây ra cho mình. Điều đó dễ hiểu.

 

9. Nhất là được Chúa tha thứ, mà lại không tha thứ cho kẻ khác như Chúa đã tha thứ cho mình, thì sẽ là điều vô phúc tự mình gây ra cho mình.

 

10. Biết đón nhận sự tha thứ, biết cho đi sự tha thứ, đó là những việc hết sức quan trọng, nhưng không dễ dàng.

 

11. Riêng tôi, tôi rất ý thức điều đó, mà chẳng biết phải làm gì. Chỉ biết cậy tin vào Đức Mẹ.


Với chuỗi tràng hạt Mân côi luôn trong mình, tôi bám chặt lấy Đức Mẹ. Từng giờ, từng phút, từng giây, tôi ôm lấy Mẹ. Mẹ giúp tôi đón nhận tha thứ, và cho đi tha thứ. Mẹ luôn nhắc nhở:“tha thứ, tha thứ.”


12. Không tha thứ cho người khác, đó là một gánh nặng mình tự tạo ra cho mình, luôn làm khổ mình, trước khi làm khổ người khác.

 

13. Trái lại, tha thứ cho người khác, sẽ là cách giải thoát chính mình, để được hưởng phần nào hạnh phúc thiên đàng, trong đó chỉ có tình thương. Khi tha thứ, tôi cảm thấy mình được thanh thản, nhẹ nhõm, được nên mới, nhất là được Chúa thứ tha.

 

14. Tha thứ như Chúa dạy đang là một giá trị thiêng liêng có tính cách phân loại ai tốt, ai xấu, có sức đem lại hạnh phúc cho mình và cho kẻ khác, và cũng làm chứng cho Thiên Chúa giàu lòng thương xót.


15. Trên đây là tâm tình tha thiết xin được chia sẻ, nhân ngày lễ Chúa nhật Kính Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa.

 

                               Long Xuyên, ngày 18.4.2020