LỊCH PHỤNG VỤ

I/ THÁNH LỄ

1/ Ngày thường: 05g00: Lễ sáng

     17g30 chiều thứ 2, 3, 4, 6: Thánh lễ dành cho mọi giới

     18g00 chiều thứ 5: Thánh lễ dành cho thiếu nhi

     17g30 Chiều thứ 7: Thánh lễ thay Chúa nhật

 2/ Chúa nhật có 4 Thánh lễ: 05g00: Lễ 1;
          07g15: Lễ 2 dành cho thiếu nhi;
          16g30: Lễ chiều; 19g00: Lễ tối

 II/ CHẦU THÁNH THỂ

 1/ Đầu tháng: Sau Thánh lễ chiều thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu

 2/ Chiều Chúa nhật: Từ 15g00 - 16g00 tại nhà Chầu Thánh Thể

    Videos clip