TIÊU ĐIỂM

Ngày 31/5/2013:

- Lễ kỷ niệm 10 năm Cung hiến thánh đường.

- Kết thúc tháng Hoa kính Đức Mẹ.

- Tân Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt

Ngày 02/6/2013:

- Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Chầu lượt thay mặt Giáo phận cả ngày

- Lúc 22g00: Chầu Mình Thánh Chúa Năm Đức Tin - Hiệp cùng với Giáo hội toàn cầu.