PHỤNG VỤ

Lịch phụng vụ

A- Thánh lễ

1/ Ngày thường, trừ chiều thứ Bẩy

Sáng: 04g30; Chiều; 17g30

Chiều thứ Bẩy, lúc 17g30: Thánh lễ thay cho Chúa nhật

2/ Chúa nhật

05g00: Lễ 1; 07g15: Lễ 2 (dành cho thiều nhi); 16g30: Lễ chiều; 19g00: Lễ tối

B- Chầu Thánh Thể

Sau Thánh lễ chiều thứ Tư, Năm và thứ Sáu đầu tháng

C- Rửa tội trẻ em

Sau Thánh lễ thứ Hai chúa nhật đầu tháng