TIN GIÁO HỘI KHẮP NƠI

Thư của Đức TGM Phêrô Nguyễn văn Nhơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày tôn phong 117 Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam

Thư của Đức TGM Phêrô Nguyễn văn Nhơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày tôn phong 117 Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam

 

Ngày 19 tháng 6 năm 2013 ghi dấu kỷ niệm 25 năm ngày Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam... Nhân dịp này, tôi xin gợi lên một vài ý kiến để các Giáo phận chúng ta được thêm sự hiệp thông và hiệp nhất với nhau trong dịp lễ tạ ơn hồng phúc này.