TIN GIÁO HỘI KHẮP NƠI

Tu viện cổ nhất tại Thánh địa có nguy cơ biến mất

Tu viện cổ nhất tại Thánh địa có nguy cơ biến mất

WHĐ (08.06.2013) – “Phải cứu lấy Saint-Hilarion”. Đó là lời kêu gọi khẩn thiết của René Elter, một nhà nghiên cứu thuộc trường Thánh Kinh và Khảo cổ học của Pháp tại Giêrusalem. Saint-Hilarion là tu viện byzantin lớn nhất của vùng Cận Đông, và cổ nhất của Thánh địa. Tên của tu viện được đặt theo tên của một vị ẩn tu thuộc thế kỷ thứ IV. Tu viện nằm trên một diện tích rộng hơn 10 hecta ở Tell Oum Al-Amr, tại dải Gaza.

Tu viện có thể sẽ biến mất vì thiếu tài chánh. “Tình hình gay cấn và chúng tôi có nguy cơ không giữ được địa điểm này”, nhà khảo cổ học người Pháp nói rõ thêm. Ông cũng tỏ vẻ lo ngại về một “sự mất mát về di sản, khoa học và con người”. Chi phí cho việc sửa chữa được định giá là 1,5 triệu euro trong ba năm. Pháp là nhà cung cấp chính cùng với tổ chức UNESCO, nhưng các đóng góp đang cạn kiệt và ngân quỹ thì chưa tới kịp như đã được hứa hẹn.

Nằm giữa các đụn cát, quần thể tu viện này gồm một nhà thờ và một hầm mộ lớn, một nhà nguyện, nhiều giếng rửa tội, phòng nhỏ và một nhà ăn dành cho các tu sĩ, một nhà nghỉ và nhiều nhà tắm cho khách hành hương. Hiện nay, hằng ngày có các hướng dẫn viên dẫn học sinh và sinh viên tới địa điểm này. Tell Oum Al-Amr cũng còn là một công trường đào tạo công nhân.

Có tên trong danh sách chỉ dẫn của UNESCO về các địa điểm của Palestin đáng được kể vào di sản thế giới, nhưng Saint-Hilarion lại nằm trong số 100 di tích đang bị đe doạ nhất thế giới.

 (La-Croix)

Mai Tâm lược dịch