TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Chầu Thánh Thể Năm Đức Tin tại nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn

Lúc 22g00 ngày 02/6/2013, Lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô, tại nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - TGM TGP TPHCM, đã chủ sự Giờ chầu Thánh Thể.

Bài: Văn Chiến & Ảnh: Văn Chức - Ngọc Đức

 

WGPSG -- “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ một tấm Bánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một Thân Thể” (1Cor 10,16-17).

 

Lúc 22g00 (05g00 chiều tại Rôma) ngày 02/6/2013, Lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô, tại nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - TGM TGP TPHCM, đã chủ sự Giờ Chầu Thánh Thể, hiệp nhất với Đức giáo hoàng Phanxicô, với tất cả anh chị em tín hữu Công giáo trên toàn thế giới trong cùng một đức tin, đức cậy và đức mến để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Tham dự giờ chầu có Cha Tổng Đại diện, quý cha Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM, hai cha phụ tá nhà thờ Chánh tòa, đại diện các đoàn thể Công giáo Tiến hành Giáo phận và đông đảo bà con giáo dân.

 

Lúc 22g00, giờ chầu được khởi sự khi các màn hình trong thánh đường xuất hiện Giờ Chầu Thánh Thể do Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự tại Rôma qua truyền hình trực tiếp, diễn tả sự hiệp thông sâu xa với Đức Giáo hoàng Phanxicô, với các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã cử hành giờ chầu Thánh Thể vào cùng một thời điểm.

 

Giữa phố thị ồn ào, những giây phút thinh lặng thật đáng quý, đã thúc đẩy mỗi người lắng đọng tâm hồn, để Lời Chúa và những lời suy niệm thấm sâu vào cõi lòng, là cơ hội bày tỏ và củng cố niềm tin vào Chúa Giêsu đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Chương trình được diễn tiến qua các nội dung sau:

 

 

 Tuyên xưng niềm tin Thánh Thể


Sau những lời suy niệm của Cha Phêrô Đỗ Duy Khánh - phụ tá nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn, lời điệp khúc bài hát “Lạy Chúa, con tin” của Lm. Nguyễn Duy được cả cộng đoàn hát vang, để xác tín niềm tin vào Bí tích Cực Thánh theo Giáo Lý Chung của Hội Thánh Công giáo, tin thật Bí tích Thánh Thể là trung tâm, là tột đỉnh của toàn thể đời sống Hội Thánh (GLCG 1407), qua Bí tích Thánh Thể, Chúa liên kết tất cả chúng ta thành một thân thể duy nhất là Hội Thánh…

 

Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện thân của Lòng Thiên Chúa Thương Xót


Sau bài hát “Thờ lạy Thánh Thể” do ca đoàn Đồng Tâm hợp xướng, mọi người đã lắng nghe Lời Chúa (Mt 14, 13-14), trình thuật Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương khi thấy đám dân bơ vơ không người hướng dẫn, khi nhìn thấy các bệnh nhân và chữa lành họ, đễ trở nên đồng bạn với những kẻ tội lỗi bị mọi người xa lánh, ngay cả những kẻ gây khổ đau cho Người, Người cũng xin Chúa Cha tha thứ cho họ vì họ lầm không biết.

 

Trong thinh lặng, cộng đoàn đã chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể để khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta và toàn thể nhân loại, để cầu nguyện cho nhau, cho gia đình, cũng như chia sẻ cho người khác chính lòng Chúa đã thương xót mình.

 

Tâm tình cảm tạ tri ân lòng thương xót của Chúa đã được cộng đoàn gửi gấm qua bài hát “Thành Tâm Thờ Kính” (Lm. Kim Long).

 

Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn hiệp thông trong Hội Thánh


Qua Lời Chúa (1Cor 10, 16-17), Cha Phêrô Đỗ Duy Khánh đã hướng cộng đoàn suy niệm về sự hiệp thông trong Hội Thánh qua Bí tích Thánh Thể. Hội Thánh được hiệp nhất không phải vì những tính toán và kế hoạch của loài người, nhưng vì Hội Thánh hiệp nhất với Chúa Giêsu. Do đó, Thánh Augustinô gọi Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái.

 

Quỳ thinh lặng suy niệm và cầu nguyện, cộng đoàn cùng nhìn lại xem mình đã sống sự hiệp nhất trong gia đình, giáo xứ, Giáo Hội như thế nào, để mỗi người thật sự liên kết với Chúa và trở nên một với nhau trong Chúa.

 

Cảm xúc dâng trào khi cả cộng đoàn cùng ca vang bài “Lời nguyện hiệp nhất” - Lạy cha, xin hãy hiệp nhất chúng con nên một như Cha ở trong con và như con ở trong Cha…

 

Cầu nguyện trước Thánh Thể và kết thúc.

 

Kết thúc giờ chầu, Đức Hồng y đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất với Đức Giáo hoàng và với tất cả anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, để mọi người biết đón nhận Tin Mừng của Chúa, sẵn sàng ra đi rao giảng và làm chứng về lòng thương xót của Chúa, trở thành khí cụ bình an và những chứng nhân tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

 

Đức Hồng y đã ban Phép lành Mình Thánh Chúa, kết thúc giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt này lúc 23g10.

 

(Nguồn: WGPSG)