TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Giám Mục Phụ Tá cho giáo phận Vinh và Hưng Hóa

VATICAN. Ngày 15-6-2013, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm 2 GM phụ tá cho giáo phận Vinh và Hưng Hóa.
Huy Hoàng
 
WHĐ (15.06.2013) – Hôm nay, 15-06-2013, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm hai tân giám mục phụ tá cho giáo phận Hưng Hóa và giáo phận Vinh như sau:
 
 
 
 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha An-phong Nguyễn Hữu Long, thuộc Hội Linh mục Xuân Bích, Giám đốc Đại chủng viện Huế, làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa (Việt Nam), hiệu tòa Gummi di Bizacena.
 
 
Cha An-phong Nguyễn Hữu Long sinh tại Hà Nội ngày 25-01-1953. Học tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan Đà Nẵng từ năm 1965 đến 1972, sau đó học tại Đại chủng viện Hòa Bình từ năm 1972 đến 1978. Từ 1978 đến 1982 thi hành nghĩa vụ dân sự tại tỉnh Quảng Nam. Chịu chức linh mục ngày 29-12-1990 thuộc giáo phận Đà Nẵng và gia nhập Hội Linh mục Xuân Bích.
 
 
Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhận các chức vụ:
 
 
1990–1994: phó xứ giáo xứ Tam Kỳ, giáo phận Ðà Nẵng;
 
1994–1998: học giáo luật tại Học viện Công giáo Paris, Pháp - tốt nghiệp cử nhân giáo luật;
 
1999–2001: chính xứ giáo xứ Hà Lam, giáo phận Ðà Nẵng;
 
2001–2003: chính xứ giáo xứ Trà Kiệu, giáo phận Ðà Nẵng;
 
2003–2011: linh hướng và giáo sư các môn giáo luật, giáo sử và huấn giáo tại Đại chủng viện Huế.
 
Từ năm 2011: Giám đốc Đại chủng viện Huế.
 
 
Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng đại diện giáo phận Vinh, làm giám mục phụ tá giáo phận Vinh (Việt Nam), hiệu tòa Megalopoli di Proconsolare.
 
 
Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 08-01-1965 tại Hướng Phương, tỉnh Quảng Bình, giáo phận Vinh.
 
 
Sau khi học xong tiểu học và trung học, theo học tại Đại học Huế, tốt nghiệp cử nhân kinh tế (1987-1992). Năm 1984 thi hành nghĩa vụ quân sự. Năm 1993 gia nhập Đại chủng viện Vinh Thanh, thụ phong linh mục ngày 03-10-1999 thuộc giáo phận Vinh.
 
 
Sau khi thụ phong linh mục, cha đảm nhận các chức vụ:
 
 
2000 ­– 2009: học tại Học viện Công giáo ở Sydney, Australia, tốt nghiệp tiến sĩ thần học, đồng thời trong thời gian này cũng làm việc mục vụ cho cộng đoàn Việt Nam tại Sydney.
 
 
Từ năm 2009: Phó Giám đốc kiêm giáo sư tín lý tại Đại chủng viện Vinh Thanh.
 
 
Từ năm 2010: Tổng đại diện giáo phận Vinh.
 
 
 
 
 
(Nguồn: WHĐ)