TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Kết thúc vòng 4 cuộc họp hỗn hợp Việt Nam - Tòa Thánh

Kết thúc cuộc họp vòng 4 của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh

 

WHĐ (14.06.2013) – Cuộc họp vòng 4 của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng Sáu 2013 tại Vatican đã kết thúc. Đồng chủ trì cuộc họp là Đức ông Antonio Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam.

 

Thông cáo báo chí cho biết hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi bên, đồng thời xem xét và thảo luận các mối quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh và các vấn đề khác liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.

 

Phía Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện nhất quán và những cải tiến liên tục trong các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan đến việc tôn trọng và bảo đảm tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng, cũng như không ngừng khuyến khích các tôn giáo khác nhau, và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng, tích cực tham gia công cuộc xây dựng quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội.

 

Phía Tòa Thánh đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm của các cấp Chính quyền đối với các hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt là Đại hội Khoáng đại lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tổ chức tại Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Mười Hai 2012, cũng như các chuyến viếng thăm mục vụ của vị Đại diện không thường trú của Tòa Thánh là Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Tòa Thánh nhấn mạnh mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh và sự cần thiết phải có một vị Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, càng sớm càng tốt, vì lợi ích của các bên liên quan.

 

Hai bên nhìn nhận việc rao giảng của Giáo hội về việc “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” và về sự kiện “là một người Công giáo tốt cũng có nghĩa là một công dân tốt”. Tòa Thánh đã khẳng định ý muốn góp phần của Giáo hội Công giáo, theo cách thế đặc thù của mình, vào công ích của xã hội, vào việc thông truyền và thực thi các giáo huấn kiên định của các vị Giáo hoàng về vấn đề này.

 

Hai bên tin tưởng rằng các mối quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh đã tiến triển trong tinh thần thiện chí, trao đổi xây dựng và tôn trọng các nguyên tắc trong mối quan hệ. Trong tinh thần này, và để cam kết phát triển hơn nữa các mối quan hệ hỗ tương, công việc của vị Đại diện không thường trú của Tòa Thánh sẽ được tạo điều kiện dễ dàng để ngài có thể chu toàn sứ mạng hiệu quả hơn.

 

Hai bên đã đồng ý sẽ nhóm họp vòng 5 của Nhóm hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh tại Hà Nội. Thời gian cuộc họp sẽ được sắp xếp qua con đường ngoại giao.

 

(Theo VIS và Vatican Radio, 14-06-2013)

(Nguồn: WHĐ)