TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Trùng tu NT Đức Bà SG: LÀM MỚI THÉP

Sau gần hai tháng thi công, các công nhân đang tiến hành làm mới các đui, mè bằng thép của phần mái nhà thờ.

Sáng ngày 4-7-2017,  đơn vị thi công - là công ty Thép Việt Bình Dương - đã tiến hành lắp đặt hàng rào che chắn để phục vụ cho việc sửa chữa mái ngói và hai tháp nhọn của Nhà thờ.

 

Sau gần hai tháng thi công, các công nhân đang tiến hành làm mới các đui, mè bằng thép của phần mái nhà thờ.

 

Mời xem video tại đây