TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 31/2013

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 18 Thường niên, Năm C: Những kho lớn hơn

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 18 Thường niên, Năm C: Những kho lớn hơn

– Khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28

– Bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28: “Hãy ra đi phục vụ, đừng sợ!”

– Đại hội Giới trẻ Thế giới Rio 2013: Chặng Đàng Thánh giá với Đức Thánh Cha

– Đại hội Giới trẻ Thế giới Rio 2013: Họp mặt Giới trẻ Việt Nam khắp năm châu.

 

Xem file đính kèm