TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 36/2017

Tuần tin do WHĐ tổng hợp vào thứ Năm hằng tuần.

WHĐ tổng hợp

 

Nội dung:


– Suy niệm Chúa nhật 17 Thường niên: Vui mừng bán tất cả

– Khai mạc Hội nghị Kinh thánh Đông Nam Á (CBF-SEA) tại Nha Trang

– Đức Tổng giám mục Ladaria Ferrer: “Giáo hội sẽ vô tích sự nếu khép kín trong chính mình” 

– Iraq: 15 bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức mới thay thế cho các tượng đã bị phá hủy

– Dòng Tên tại Pháp tổ chức tĩnh tâm cho người tị nạn

– Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại sau khi xảy ra bạo lực tại Giêrusalem.

  ↓

 

 
(Nguồn: WHĐ)