SỨ ĐIỆP - THÔNG BÁO - CHƯƠNG TRÌNH LỄ

Chầu Thánh Thể "24 giờ cho Chúa"

Theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, từ ngày thứ Sáu đến thứ Bảy tuần III Mùa Chay, tức là ngày 20 và 21 tháng Ba năm 2020, mỗi giáo xứ trong Tổng Giáo Phận hãy tổ chức “24 giờ cho Chúa” để chầu Mình Thánh trong khi các cha giải tội liên tục cho các tín hữu. Đây là phương thế linh nghiệm để thay đổi tâm hồn, sống thánh thiện và hân hoan đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Chương trình

CHẦU THÁNH THỂ

“24 GIỜ CHO CHÚA”

Ngày 20 & 21 tháng 3 năm 2020

Giáo xứ Hà Nội sẽ tổ chức các giờ chầu Mình Thánh Chúa theo lịch sau:

 

Thứ Sáu, ngày 20.3.2020


Sau Thánh lễ chiều sẽ Chầu Mình Thánh đến 21g tại thánh đường.


+ Từ 18g00 đến 18g30    : Giáo họ Thánh Tâm và hội Gia đình PTTT + Gia đình Tận Hiến

+ Từ 18g30 đến 19g00    : Giáo họ Khánh Khê và Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót

+ Từ 19g00 đến 19g30    : Giáo họ Thánh Giuse và hội Các Bà Mẹ Công Giáo

+ Từ 19g30 đến 20g00    : Giáo họ Các Thánh Tử Đạo và hội Legio

+ Từ 20g00 đến 20g30    : Giáo họ Thánh Gia và hội Gia Trưởng + Gia đình Thánh Mẫu

+ Từ 20g30 đến 21g00    : Giáo họ Mông Triệu và Huynh đoàn Đaminh

 

Thứ Bảy, ngày 21.3.2020

            Sau Thánh lễ sáng sẽ đặt Mình Thánh Chúa tại Nhà Chầu Thánh Thể đến 16g30

            để cộng đoàn đến cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.

 

              Giáo xứ Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

                 Chánh xứ

 

 

 

                   Lm. Đaminh Đinh Ngọc Lễ