SỨ ĐIỆP - THÔNG BÁO - CHƯƠNG TRÌNH LỄ

Duy trì mục vụ theo hướng dẫn ngày 25/3/2020 của Đức Tổng Giám mục

Xin quý cha vẫn duy trì mục vụ theo hướng dẫn ngày 25/3/2020 của Đức Tổng Giám mục
Duy trì mục vụ theo hướng dẫn ngày 25/3/2020 của Đức Tổng Giám mục
 
 

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

 

Ngày 23-4-2020

Kính thưa quý cha,

 

Tuy xã hội đã nới lỏng cách ly, nhưng còn tiếp tục chấp hành chỉ thị số 15 của Chính phủ. Chính quyền Thành phố cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về các sinh hoạt cộng đồng.

 

Vì thế, xin quý cha vẫn duy trì mục vụ theo hướng dẫn ngày 25/3/2020 của Đức Tổng Giám mục: "tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn" cho đến khi có thông báo mới từ Tòa Tổng Giám mục.

 

Con chân thành cám ơn quý cha.

 

Phêrô Kiều Công Tùng
Chưởng ấn