MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Rửa tội trẻ em tháng 05.2020

Sáng Chúa nhật 03-05-2020, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 05/2020

 

1/ ANNA NGUYỄN HOÀNG KHÁNH AN

        Sinh ngày 12.02.2020

        Con ông: Phêrô Nguyễn Hoàng Anh Tú

        Và bà: Anna Nguyễn Đào Quỳnh Nga

 

2/ MARIA LÊ HOÀNG NGỌC BÍCH

        Sinh ngày 19.02.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Phêrô Lê Công Bằng

        Và bà: Maria Huỳnh Thị Ngọc Điệp