MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Rửa tội trẻ em tháng 08.2020

Sáng Chúa nhật 02-08-2020, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 08/2020

 

1/ MARIA ĐỖ HOÀNG TUỆ AN

        Sinh ngày 20.06.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Đỗ Đức Trung

        Và bà: Têrêsa Dương Thị Phương Thảo

 

2/ GIUSE TỐNG THANH BÌNH

        Sinh ngày 04.06.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Phêrô Tống Thanh Tùng

        Và bà: Maria Nguyễn Thị Đào

 

3/ VICENTE TRƯƠNG NHẬT LONG

        Sinh ngày 07.07.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Vicente Dương Hùng Tráng Kiện

        Và bà: Maria Vũ Thị Ngọc Diệp

 

4/ MARIA ĐINH HOÀNG THẢO MY

        Sinh ngày 16.06.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Gioakim Đinh Hoàng Minh Đạo

        Và bà: Maria Hoàng Thị Trúc Anh

 

5/ maria nguyễn thụy phương trinh

        Sinh ngày 17.02.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Đaminh Savio Nguyễn Thiên Trường

        Và bà: Maria Phạm Vũ Thanh Tâm

 

6/ MARIA ĐẶNG THẢO VÂN

        Sinh ngày 03.07.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Đăng Minh Hiếu

        Và bà: Nguyễn Quỳnh Như Thảo