MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Rửa tội trẻ em tháng 07.2020

Sáng Chúa nhật 05-07-2020, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 07/2020


1/ GIUSE TRẦN BẢO ÂN

        Sinh ngày 05.03.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Trần Anh Tuấn

        Và bà: Maria Vũ Thị Quỳnh Hoa

 

2/ GIUSE HỒ TRUNG NHẬT

        Sinh ngày 15.05.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Hồ Trung Xuân

        Và bà: Maria Mai Thị Mỹ Liên

 

3/ TÊRÊSA NGUYỄN HOÀNG THIÊN THANH

        Sinh ngày 26.03.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Augustinô Nguyễn Hữu Duy

        Và bà: Monica Nguyễn Hoàng Phi

 

4/ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG

        Sinh ngày 19.05.2020 Tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Nguyễn Nhân Trung Hiếu

        Và bà: Matta Nguyễn Thị Mộng Cầm