MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Rửa tội trẻ em tháng 06.2020

Sáng Chúa nhật 07-06-2020, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 06/2020

 

1/ PHANXICÔ NGUYỄN ĐỨC DUY KHIÊM

        Sinh ngày 17.04.2020 tại Sài Gòn

        Con ông: Saviô Nguyễn Đức Duy Khang

        Và bà: Maria Phạm Tuyết Nhi

 

2/ PHAOLÔ VŨ TUẤN KIỆT

        Sinh ngày 08.03.2020 tại Sài Gòn

        Con ông: Gioan Vũ Minh Phúc

        Và bà: Maria Đào Kim Hạnh

 

3/ LUCA TẠ NGỌC DUY LÂM

        Sinh ngày 29.02.2020 tại Sài Gòn

        Con ông: Tạ Ngọc Phi Long

        Và bà: Maria Hoàng Thảo Vy

 

4/ TÊRÊSA KIỀU NGỌC DIỄM MY

        Sinh ngày 14.04.2020

        Con ông: Giuse Kiều Minh Khoa

        Và bà: Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Loan

 

5/ MARIA NGUYỄN TUỆ NHI

        Sinh ngày 04.03.2020 tại Sài Gòn

        Con ông: Phêrô Nguyễn Thanh Phong

        Và bà: Anna Nguyễn Thị Xuân Thùy

 

6/ MARIA NGUYỄN LINH SAN

        Sinh ngày 05.05.2020 tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Nguyễn Quốc Hạnh

        Và bà: Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Hằng