SINH HOẠT GIÁO XỨ

Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 13 năm LM cha phó Giuse

Lúc 17g15 thứ Ba, ngày 09.6.2020, giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 13 năm linh mục phó xứ Giuse Phùng Văn Thông Minh lãnh nhận thiên chức Linh mục.

Bài & Ảnh: Hoài Nhân

 

Lúc 17g15 thứ Ba, ngày 09.6.2020, giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 13 năm linh mục phó xứ Giuse Phùng Văn Thông Minh lãnh nhận thiên chức Linh mục. Thánh lễ do linh mục phó xứ Giuse chủ sự.

 

Đến tham dự có quý chức HĐMVGX, các đoàn thể Công giáo Tiến hành và cộng đoàn dân Chúa.

 

Trước đó, lúc 16g30, HĐMVGX đã chúc mừng cha phó Giuse tại phòng họp giáo xứ.

 

(Mời xem hình)