SINH HOẠT GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ

Vào lúc 17g00 thứ Ba, ngày 08-9-2020, giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng hội Legio Mariae giáo xứ. Thánh lễ trọng thể do cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ chủ tế.
Giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng giáo họ Thánh Tâm và Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm giáo xứ - diễn ra lúc 17g15 ngày 19.6.2020 tại thánh đường.
Thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ Thánh Gia thuộc giáo xứ Hà Nội, được tổ chức lúc 17g00 ngày 28.12.2019 tại trục đường chính của giáo họ.
Thánh lễ mừng lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng GĐPTTTCG xứ đoàn Hà Nội, được cử hành lúc 16g30 Chúa nhật 24.11.2019 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.
Lúc 19g30 ngày 15.11.2019, bà con giáo họ Thánh Gia đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.
Lúc 19g30 ngày 14.11.2019, bà con giáo họ Khánh Khê đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.
Lúc 19g30 ngày 14.11.2019, bà con giáo họ Thánh Giuse đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.
Lúc 19g30 ngày 13.11.2019, bà con giáo họ Thánh Tâm đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.
Lúc 19g30 ngày 12.11.2019, bà con giáo họ Các Thánh Tư Đạo đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.
Lúc 19g30 ngày 11.11.2019, bà con giáo họ đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.
Vào lúc 17g00 ngày 15/8/2019, giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, bổn mạng giáo họ Mông Triệu.
Giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng giáo họ Thánh Tâm và Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm giáo xứ - diễn ra lúc 17g15 ngày 28.6.2019 tại thánh đường.
Giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng đoàn Giáo lý viên vào lúc 17g15 thứ Hai, ngày 24.6.2019 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.
Các đơn vị trực thuộc Comitium Sài Gòn 3 đã long trọng mừng lễ Acies 2019 vào lúc 15g00 ngày 25.3.2019 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội
Thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ Thánh Gia thuộc giáo xứ Hà Nội, được tổ chức lúc 17g00 ngày 29.12.2018 tại trục đường chính của giáo họ.
Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -bổn mạng giáo họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- được cử hành lúc 16g30 ngày 18.11.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.
Đến đầu tháng 11.2018, giáo họ Khánh Khê thuộc giáo xứ Hà Nội bắt đầu thượng kèo.
Lúc 17g15 ngày 15.9.2018, Gia đình Tận Hiến giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng của hội.
Thánh lễ mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Maria, bổn mạng hội Legio Mariae giáo xứ Hà Nội, được cử hành lúc 17g00 ngày 07/9/2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.
Ban Chấp hành GĐPTTTCG Xđ. Hà Nội đã tổ chức cho đoàn viên và thân nhân hành hương Năm Thánh kết hợp với nghỉ mát tại Bãi Dâu, Vũng Tàu trong ngày 31.7.2018.